Versiunea 1.0
Sistem de informare si plata on-line a taxelor si impozitelor locale
Sistemul permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, sa se informeze online asupra datoriilor catre bugetul local si sa achite aceste datorii prin intermediul instrumentelor de plata electronica. Operatiunile legate de informare si de plata taxelor si impozitelor pe Internet se pot efectua astfel in orice moment al zilei, fara a mai fi necesara deplasarea la primarie sau la sediul bancii.
  • Informatii cu privire la datoriile fiscale
  • Istoricul platilor
  • Informatii privind bunurile si proprietatile
  • Plata electronica

Acest sistem permite contribuabililor, persoane fizice, achitarea prin intermediul instrumentelor de plată electronică a datoriilor către bugetul local. Operaţiunile legate de informare şi de plata obligatiilor datorate bugetului local pe Internet se pot efectua astfel în orice moment al zilei, fără a mai fi necesară deplasarea la primărie sau la sediul băncii. Pentru a plăti taxele şi impozitele locale prin intermediu oricarei banci comerciale, trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii: Să fiţi utilizator al sistemului de informare electronică a taxelor şi impozitelor locale oferit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 (pentru a putea deveni utilizator, va rugam sa transmiteti datele de identificare pe adresa de mail online@dgitl4.ro); Să aveţi deschis un cont curent la o unitate bancara iar pentru plata online să aveti cardul inrolat in sistemul 3DSecure (pentru mai multe informatii despre acest sistem de securitate, precum si pentru inrolarea cardului, va rugam sa va adresati bancii emitente a cardului). Pentru eventuale nelamuriri vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 021.40.50.835 sau 021.460.60.62 . Precizam ca momentan nu se poate face plata on-line decat pentru persoane fizice.

Nota :

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31 martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.Bonificatia se acorda doar persoanelor fizice. Neplata la termenele scadente atrage calcularea majorarilor de intarziere in cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Tipul creanţei bugetare Rata/ Data scadenţei Observaţii

Impozit pe cladiri persoane fizice

Rata I: 31 martie

Rate egale

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat

Rata II: 30 septembrie

Impozit/taxa pe teren persoane fizice

Rata I: 31 martie

Rate egale

Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Rata II: 30 septembrie

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice

Rata I: 31 martie

Rate egale

Impozitul anual pe mijlocul de transport , de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Rata II: 30 sepembrie

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:

  1. afisaj panouri publicitare;
  2. firme instalate la locul exercitarii activitatii.

Rata I: 31 martie

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Rata II: 30 septembrie

Amenzi:

  1. amenzi circulatie;
  2. amenzi H.C.L.;
  3. amenzi diverse.

Secretariat : 021.460.61.66

Informatii : 021.40.50.835

Juridic : 021.460.60.65

Resurse Umane : 021.40.50.804

office@dgitl4.ro